Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada yang berhak menerimanya.
An-Nisa':58

Friday, 11 March 2011

Tentera Dan Polis Telahpun Diberi MyKad

Sejak 6 bulan yang lalu setiap anggota tentera dan polis ada 2 kad.

Tentera ada bat c 10 @ MyTentera dan MyKad.

Polis ada kad polis dan juga MyKad.

Source? aku sendiri ada access untuk check tu semua.

Pru-13... hard to win.

1 comment:

Bekas MIO said...

Dengan melihat tulisan tuan ianya amat kabur kerana sumber dan maklumat yang diberikan amat tidak jelas dan berita yang dimaklumkan tidak jelas kebenaran nya.