Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada yang berhak menerimanya.
An-Nisa':58

Wednesday, 28 April 2010

Pemimpin Bodoh

Hadis riwayat Ahmad dan Ibni Hibban.

Wahai kaab ibni ujrah semoga Allah melindungimu dari pimpinan orang2 bodoh. Siapakah orang2 bodoh itu wahai Rasullulah?. Jawab Rasulullah s.a.w : pemimpin2 selepas aku yang memerintah yang tidak mengikut Al Quran dan Sunnah aku. Sesiapa yang membenar pembohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, mereka bukanlah daripada aku dan aku bukan daripada mereka dan mereka tidak akan mendatangi telaga aku, tetapi sesiapa yang tidak membenar dan tidak menyiakan pembohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka mereka daripada aku dan aku daripada kalangan mereka, dan mereka akan dapat mendatangi telaga aku.

Wahai Kaab Ibni Ujrah : Puasa itu perisai, sedekah itu menghapus dosa dan solat itu pula tanda beriman.
Wahai Kaab Ibni Ujrah : Manusia berusaha kearah dua perkara, Ada yang membeli darinya lantas memerdekakannya dari api neraka, ada pula menjual darinya lantas merosakkannya ke dalam api neraka.

No comments: